Chia sẽ mục tiêu: Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Không phải là nghĩa vụ mà là sự biết ơn. Nó là một điều mà chúng tôi tin tưởng đề làm.Từ nhiều thập kỉ nay, Hoffmann Group đã luôn luôn ý thức bảo vệ con người và môi trường.. Cam...

Xem tiếp

Điều tạo nên thành công

Khả năng sáng tạo và cung cấp chuyên môn kỹ thuật của chúng tôi  không phải phát triển một cách ngẫu nhiên: nó là kết quả trực tiếp của văn hóa công ty tạo ra nền tảng cho không chỉ...

Xem tiếp

Tầm nhìn và sứ mệnh

HOW YOU CAN IMPROVE YOUR PROCUREMENT AND PRODUCTION PROCESS WITH OUR HELP.A short profile of the competences and values of the Hoffmann GroupA short profile of the competences and values of the Hoffmann GroupFind out more about our company and...

Xem tiếp

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY PQ (Premium Quality)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNĐược thành lập ngày 11/07/ 2012, Công ty TNHH Thiết bị và vật liệu công nghiệp PQ (PQ industrial Equipments and Materials Co.,ltd ) trên hành trình 5 năm qua, bằng niềm đam mê, sự tập trung và kiên...

Xem tiếp