Bộ lọc PQ Flex PF-PES. Made In Germany. Code 3.30.400.407992

1,050,000₫

Mô tả

Bộ lọc PES thay thế cho hộp lọc PES 407.984.

Thích hợp cho

  1. OSE 80-2
  2. Bộ OSE 80-2
  3. ORE 125-2
  4. Bộ ORE 125-2
  5. ORE 150-3
  6. Bộ ORE 150-3
  7. ORE 150-5
  8. Bộ ORE 150-5
  9. ODE 100-2
  10. Bộ ODE 100-2

Bình luận

Sản phẩm khác