Bộ Pin PQ Flex AP 18.0 / 2.5 Li-Ion 18.0V. Made In Germany. Code 3.00.400.445886

2,550,000₫

Mô tả

Bộ pin Li-Ion 18.0 V tích hợp bảo vệ sạc và xả, chỉ báo trạng thái sạc, chống bụi và văng. Hệ thống quản lý điện tử (EMS) bảo vệ bộ pin, kéo dài tuổi thọ và tăng hiệu quả sử dụng.

Thích hợp cho

 1. PE 150 18.0-EC
 2. Bộ PE 150 18.0-EC / 5.0
 3. P-Set PE 150 18.0-EC / 5.0
 4. XFE 15 125 18.0-EC
 5. Bộ XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 6. P-Set XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 7. XFE 15 150 18.0-EC
 8. Bộ XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 9. P-Set XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 10. XCE 8 125 18.0-EC
 11. Bộ XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 12. P-Set XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 13. DD 2G 18.0
 14. Bộ DD 2G 18.0 / 2.5
 15. DD 2G 18.0-EC
 16. Bộ DD 2G 18.0-EC / 2.5
 17. PD 2G 18.0
 18. Bộ PD 2G 18.0 / 2.5
 19. PD 2G 18.0-EC
 20. Bộ 2 PD 18G-EC / 2.5
 21. ID 1/4 "18.0
 22. ID 1/4 "18.0 / 2.5 bộ
 23. ID 1/4 "18.0-EC
 24. ID 1/4 "18.0-EC / 2.5 Đặt
 25. IW 1/2 "18.0-EC
 26. IW 1/2 "18.0-EC / 2.5 bộ
 27. DW 45 18.0-EC
 28. CHE 18.0-EC
 29. Bộ CHE 18.0-EC / 5.0
 30. L 125 18.0-EC
 31. Bộ L 125 18.0-EC / 5.0
 32. RS 29 18.0
 33. Bộ RS 29 18.0 / 5.0
 34. RSP DW 18.0-EC
 35. Bộ RSP DW 18.0-EC / 5.0
 36. MXE 18.0-EC
 37. B 18NG 18.0 EC
 38. CL 2000 18.0

Bình luận

Sản phẩm khác