Lưỡi cưa PQ Flex RS / CV-230 10 VE2. Made In Germany. Code 3.21.400.462152

1,150,000₫

Mô tả

Lưỡi cưa Saber cho các vết cắt rất sạch 6-150 mm trong ván ép, ghép / ván, ván ép, ván phủ.

Thích hợp cho

  1. RS 11-28
  2. RS 13-32
  3. RSP 13-32
  4. RS 29 18.0
  5. Bộ RS 29 18.0 / 5.0
  6. RSP DW 18.0-EC
  7. Bộ RSP DW 18.0-EC / 5.0

Bình luận

Sản phẩm khác