Ru lô cước PQ Flex BW-S D100 / 85 loại bỏ cặn sơn và xử lý bề mặt gỗ D19mm. Made in Germany. Code 3.10.400.465178

2,600,000₫

Mô tả

Để xử lý, cấu trúc các bề mặt gỗ và chải các vòng hàng năm trong gỗ mềm. Loại bỏ cặn sơn trên bề mặt gỗ. Với lõi con lăn 4 rãnh, phù hợp với tất cả các thiết bị có trục chính 19 mm.

Bình luận

Sản phẩm khác