D250, Lưỡi Cưa cắt gỗ 250 mm, Dùng cho máy Femi,100% Châu Âu, Lưỡi cưa cắt gỗ 250 x 2.5 x 30 Mm x 24Z. Code: 3.20.610.0048 |www.thietbinhapkhau.com| Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

1,370,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận

Sản phẩm khác