Nhám Cuộn PQ CS912Y P80 300 Mm X 50.000 Mm ( 300x50 Mét ) Made In Germany. Mã Code: 3.10.511.1086

11,860,000₫

Mô tả

Nhám Cuộn PQ CS912Y P80 300 Mm X 50.000 Mm ( 300x50 Mét ) Made In Germany. Mã Code: 3.10.511.1086


RO/CS912Y/36/S/300X50000

18,000,000


RO/CS912Y/40/S/300X50000

16,700,000


RO/CS912Y/50/S/300X50000

14,300,000

RO/CS912Y/60/S/300X50000

13,700,000

RO/CS912Y/80/S/300X50000

  11,860,000


RO/CS912Y/100/S/300X50000

  11,860,000


RO/CS912Y/120/S/300X50000

  11,860,000


RO/CS912Y/150/S/300X50000

  11,860,000


RO/CS912Y/180/S/300X50000

  11,860,000


Bình luận

Sản phẩm khác