Hình thức thanh toán

Lựa chọn hình thức thanh toán

Việc mua sắm trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt. Chúng tôi cung cấp hình thức thanh toán sau:

+ Chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản công ty

Hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên một số ngân hàng tại các địa phương khác nhau có thể sẽ thu phí chuyển khoản khi giao dịch bạn cần thanh toán phí chuyển khoản trên. Ngoài ra hệ thống sẽ tự hủy đơn hàng sau 5 ngày nếu chưa nhận được thanh toán. 

Đây là hình thức thanh toán duy nhât của công ty chúng tôi. Các hình thức khác không được công nhận.