Bàn đo cơ học từ tính. Magnetic stand with fine adjustment. Code: 3.40.400.1277 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

1,030,000₫

Mô tả

Version:

Magnetic stand with fine adjustment at the magnetic base.
Stable column with longitudinally adjustable cross arm.
Magnetic base with Vee sole and rotary switch.
Indicator holder for clamping shanks ⌀ 6 mm and ⌀ 8 mm.1

Bình luận

Sản phẩm khác