Đĩa Velcro PQ Flex BP-M D150 XFE / XCE. Made In Germany. Code 3.10.000.437077

750,000₫

Mô tả

Tấm Velcro hấp trong độ cứng trung bình PU 10 mm. Do giá đỡ tấm đặc biệt, tấm chỉ có thể được sử dụng cho XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Thích hợp cho

 1. XFE 7-15 125
 2. P-Set XFE 7-15 125
 3. XFE 7-15 150
 4. XFE 7-15 150 P-Set
 5. XFE 15 125 18.0-EC
 6. Bộ XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 7. P-Set XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 8. XFE 15 150 18.0-EC
 9. Bộ XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 10. P-Set XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 11. XCE 8 125 18.0-EC
 12. Bộ XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 13. P-Set XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 14. XCE 10-8 125
 15. XCE 10-8 125 P-Set

Bình luận

Sản phẩm khác