Đèn led PQ Flex SF 150-P kiểm tra điều kiện bề mặt. Made In Germany. Code 3.00.300.463302

1,900,000₫

Mô tả

Đèn led lý tưởng để kiểm tra điều kiện bề mặt. Do nhiệt độ màu và tái tạo, thiệt hại bề mặt như hình ba chiều, vết trầy xước có thể được nhìn thấy rõ hơn. Cường độ ánh sáng 140 lumens và điều chỉnh tiêu cự với góc chùm 10 ° -70 °, thời gian chiếu sáng khoảng 2 giờ bao gồm Pin.

Thích hợp cho

 1. PE 8-4 80
 2. PE 14-3 125
 3. P-Set PE 14-3 125
 4. PE 14-2 150
 5. PE 14-2 150 P-Set
 6. PE 150 18.0-EC
 7. Bộ PE 150 18.0-EC / 5.0
 8. P-Set PE 150 18.0-EC / 5.0
 9. PE 14-1 180
 10. L 602 VR
 11. L 1503 VR
 12. XFE 7-12 80
 13. XFE 7-12 80 P-Set
 14. XFE 7-15 125
 15. P-Set XFE 7-15 125
 16. XFE 7-15 150
 17. XFE 7-15 150 P-Set
 18. XFE 15 125 18.0-EC
 19. Bộ XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 20. P-Set XFE 15 125 18.0-EC / 5.0
 21. XFE 15 150 18.0-EC
 22. Bộ XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 23. P-Set XFE 15 150 18.0-EC / 5.0
 24. XCE 8 125 18.0-EC
 25. Bộ XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 26. P-Set XCE 8 125 18.0-EC / 5.0
 27. XCE 10-8 125
 28. XCE 10-8 125 P-Set

Bình luận

Sản phẩm khác