Đĩa lông cừu mài bóng sơn hoặc kim loại ( mài gỗ, mài sơn tường, mài kim loại ), phụ kiện của máy mài và cắt rung đa năng. Code 3.80.63723036010

0₫

Mô tả


Bình luận

Sản phẩm khác