Máy cắt gặm PQ BSS 1.6 E cắt kim loại dày tối đa 1.6 mm Code 2.107 230 31 61 00 0

0₫

Mô tả

Bình luận

Sản phẩm khác