Tay cầm dạng ống để mài, có khe, thân đường kính 6 mm (Abrasive sleeve holder, slit, shank ⌀ 6 mm). Code: 3.10.800.0001 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

220,000₫

Mô tả

Version:

Slotted, resilient rubber body with steel shank. Ground outer face for best concentricity.


Technical Data

Shank ⌀
6 mm
Backing material
resilient rubber body
Shape description
cylindrical

Bình luận

Sản phẩm khác