Mũi vạch cưa góc (Angle scriber). Code: 3.40.400.0275 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

70,000₫

Mô tả

Version:

1 straight and 1 angled point; nylon handle. Point hardness 48 - 55 HRC.


Technical Data

overall length
230 mm

Bình luận

Sản phẩm khác