Bộ 10 giấy Nhám vòng mài kim loại 25x650 mm mài kim loại hạt Premium 562JFF Starcke Germany P400. Code: 3.10.511.1364

190,000₫

Mô tả


Bình luận

Sản phẩm khác