Bộ 100 cái nhám que carem PQ LS309X 10 x 10 x 3mm P60, đánh bóng inox made in germany. Mã code 3.10.400.2517

480,000₫

Mô tả

Nhám cà lem vải cứng - nguyên liệu LS309X

 

nhám carem 10 x 10 x 3mm 
P60-P320                    4,800

nhám carem 15 x 15 x 3mm 
P60-P320                    4,800

nhám carem 25 x 10 x 3/6mm 
P60-P320                    5,400

nhám carem 30 x 10 x 3/6mm
P60-P320                    5,400

nhám carem 20 x 25 x 6mm
P60-P320                    6,600

nhám carem 25 x 25 x 6m
P60-P320                    6,600

nhám carem 30 x 25 x 6m
P60-P320                    7,800

nhám carem 40 x 25 x 6m
P60-P320                  12,000

nhám carem 50 x 25 x 6m
P60-P320                  17,400

nhám carem 60 x 25 x 6m
P60-P320                  21,600

nhám carem 80 x 25 x 6m
P60-P320                  30,000

Nhám cà lem vải mềm - nguyên liệu LS309JF 

 


nhám carem 10 x 10 x 3mm  P60-P320                    5,300

nhám carem 15 x 15 x 3mm  P60-P320                    5,300

nhám carem 25 x 10 x 3/6mm  P60-P320                    6,000

nhám carem 30 x 10 x 3/6mm P60-P320                    6,000

nhám carem 20 x 25 x 6mm
P60-P320                    7,300

nhám carem 25 x 25 x 6m
P60-P320                    7,300

nhám carem 30 x 25 x 6m P60-P320                    8,600
nhám carem 40 x 25 x 6m
P60-P320                  13,200
nhám carem 50 x 25 x 6m P60-P320                  19,200
nhám carem 60 x 25 x 6m P60-P320                  23,800

nhám carem 80 x 25 x 6m P60-P320                  33,000

Bình luận

Sản phẩm khác