P80, Bộ 5 Cái Giấy Nhám Vòng CHLB Đức PQ ® 151XP, Mài Bóng Kim Loại Hạt Silicon Carbide Cloth Quy Cách 90mmx1800mm. Độ Hạt P80, Mã Code PQ 3.10.511.3187

750,000₫

Mô tả


Bình luận

Sản phẩm khác