P180, Bộ 5 Cái Giấy Nhám Vòng CHLB Đức PQ ® A41XP, Mài Bóng Kim Loại Hạt Silicon Carbide Cloth Quy Cách 90mmx1800mm. Độ Hạt P180, Mã Code PQ 3.10.511.3189

750,000₫

Mô tả

Bình luận

Sản phẩm khác