Bộ đầu vít TTX-26810 sunflag Piqi4 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

470,000₫

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh Nhật Bản 3 chi tiết TTX-26810 Sun Flag

- 1 Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake): (+)2 x 65mm

- 1 Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake): (+)2 x 85mm

- 1 Mũi bắn vít 2 đầu 4 cạnh (bake): (+)2 x 110mm

- Mũi được thiết kế với hình đạng đặc biệt để truyền tải hiệu quả mô men xoắn, tăng khả năng

 ổn định, và tăng hiệu quả làm việc, vật liệu được làm bằng thép đặc biệt của Sun Flag Nhật

 bản. Đầu mũi có từ tính hít vít.

- Sét 3 cái

- Sử dụng trên máy cầm tay 14.4V, 18V.

Thông tin:

Bình luận

Sản phẩm khác