Bộ mũi khoan 2.0mm Ichinen 26840 Piqi3 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

260,000₫

Mô tả

4126842Bộ mũi khoan 2.5mm 26842 139,000
4226843Bộ mũi khoan 3.0mm 26843 147,000
4326844Bộ mũi khoan 3.2mm 26844 152,000
4426845Bộ mũi khoan 3.5mm 26845           154,000
4526846Bộ mũi khoan 4.0mm 26846 163,000
4626847Bộ mũi khoan 4.5mm 26847 174,000
4726849Bộ mũi khoan 5.0mm 26849 183,000
4826850Bộ mũi khoan 5.5mm 26850 220,000
4926851Bộ mũi khoan 6.0mm 26851 235,000
5026852Bộ mũi khoan 6.5mm 26852 246,000

Thông tin:

 

Bình luận

Sản phẩm khác