Bộ mũi khoan HSS DIN 338 RN130 D1-13 Code: 1.30.00 00 02 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

8,500,000₫

Mô tả

Bộ mũi khoan HSS DIN 338 RN130 D1-13

Bình luận

Sản phẩm khác