Mũi khoan HSS DIN338 2,0MM Code: 1.30.200.00270 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

85,000₫

Mô tả

Bộ Mũi khoan HSS DIN338 2,0MM  Code: 1.30.200.00270 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác