Bộ Mũi khoan HSS DIN338 RN130 D1-13 Code: 1.30.200.00268 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Hết hàng

Mô tả

Bộ Mũi khoan HSS DIN338 RN130 D1-13  Code: 1.30.200.00268 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác