Bơm Dầu - Hóa Chất Khí Nén APD-20. Made in Japan. Code 1.90.100.0001

13,800,000₫

Mô tả

Bơm dầu khí nén từ thùng phuy 200l
Đạt dung lượng 65-80l/phút

Bình luận

Sản phẩm khác