C1400, Bộ 10 Cái Lưỡi Cưa Vòng 1400x6mmx6TPI. Cắt gỗ, cắt trầm hương. Made In Germany. Code 3.20.620.0108

2,900,000₫

Mô tả

Đặc điểm kĩ thuật:

  • Lựa chọn răng dễ dàng, vì chỉ có ba loại răng bao phủ rất nhiều ứng dụng và chiều dày vật liệu.
  • Tiết kiệm chi phí nhờ thiết lập tối thiểu và thời gian xử lý phụ trợ.
  • Rất linh hoạt, có thể được sử dụng cho các ứng dụng như vật liệu rắn, đường ống, cấu kiện, bó và đường viền.
  • Cưa dễ dàng một loạt các vật liệu, bao gồm thép xây dựng, thép không gỉ, thép dụng cụ, kim loại đúc, kim loại màu (nhôm, đồng và đồng thau) và thậm chí cả nhựa.

Tăng cường phần sau răng:

  • Tuổi thọ cao hơn lưỡi cưa thông thường 2 - 3 lần.
  • Tiết kiệm chi phí nhờ thiết lập tối thiểu và thời gian xử lý phụ trợ.

Bi-metal (carrier made of spring steel, teeth made of cobalt steel M42)
New unique, patented tooth shape made from M42 bi-metal (WO 02/42029 A1)
Easy band selection, as just three tooth types cover a wide variety of applications and material thicknesses.
Cost saving thanks to minimal setup and auxiliary process times
Very versatile, can be used for applications such as solid materials, pipes, profiles, bundles and contours
Trouble-free sawing of a wide range of materials, including construction steels, stainless steels, tool steels, cast metals, non-ferrous metals (aluminium, copper and brass) and even plastic.
Strengthened tooth backs
2–3 x longer service life than conventional bandsaw blades
Cost saving thanks to minimal setup and auxiliary process times
Notice
The M42 tooth tips are highly heat resistant and very powerful, regardless of the coolant used.

The PQ multi-use bandsaw blade is an aggressive tool and has a high penetration capacity; for this reason, the user must observe the following points:
Tension the saw blade well to prevent oscillation at the teeth.
Carefully guide the saw blade to the material to be cut.
Apply moderate pressure (approx. 30-40% less than with conventional saw blades), especially when cutting profiles.

 

 

i

Bình luận

Sản phẩm khác