Cần siết điều chỉnh lực 1/2" (40-200nm) Code: 1.30. 47 05 00 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

4,000,000₫

Mô tả

Cần siết điều chỉnh lực 1/2" (40-200nm)

Bình luận

Sản phẩm khác