Cây ty ф 6 mm, dùng để gắn bánh vải đánh bóng khe góc ( không gồm bánh vải đi kèm ). Code: 3.10.400.1003

120,000₫

Mô tả


Bình luận

Sản phẩm khác