Con Lăn Cao Su Chịu Nhiệt, Dùng Gắn Nhám PQ®B368, Size 40 x 99.3/105.3 x 90 Mm, Màu Trắng. Mã Code 3.10.400.1024

590,000₫

Mô tả

Con Lăn Cao Su Chịu Nhiệt, Dùng Gắn Nhám PQ®B368, Size

40 x 99.3/105.3 x 90

Mm, Màu Trắng. Mã Code 3.10.400.1024

Bình luận

Sản phẩm khác