Con Lăn Cao Su Tự Bung. Size D250x75mm. Dùng Gắn Cố Định Nhám Vòng. Made in Việt Nam. Code 3.10.400.0238

3,600,000₫

Mô tả

Bình luận

Sản phẩm khác