Cuộn dây dẫn nước nóng 130°C-100 bar,cố định piqi2 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

14,130,000₫

Mô tả

Cuộn dây dẫn nước nóng 130°C-100 bar,cố định piqi2 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

Thông tin:

 

Bình luận

Sản phẩm khác