Đá đánh sọc K18, chuyên dụng đánh bóng, đánh xước hairline bề măt inox. CHLB Đức. Code: PQ 3.10.300.1003

2,350,000₫

Mô tả


Bình luận

Sản phẩm khác