Dao phay tiện cắt gọt kim loại | Mã: PQ 218080

3,127,000₫

Mô tả

Phiên bản:
Chèn mạnh mẽ cho tỷ lệ cung cấp cao và năng suất cao.
Hai lưỡi.
Ứng dụng:
Đối với các luồng trong và ngoài 55 ° đến tiêu chuẩn BS 84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Lớp dung sai Lớp trung bình A.
Ghi chú:
Luôn luôn phù hợp với các dao phay của ren với các dấu phù hợp, nếu không thì ren sẽ bị biến dạng! (Các mặt có một dấu hoặc không có dấu).
Cho ăn fz = HB 7720 bằng thép <750 N / mm2 = 0,25 mm / răng.
Cho ăn fz = HB 7735 trong INOX> 900 N / mm2 = 0,15 mm / răng.

Bình luận

Sản phẩm khác