Dao phay tiện cắt gọt kim loại | Mã: PQ 218224

9,383,000₫

Mô tả

Phiên bản:
Để chia tay, cưa và rạch.
PolySAW-G cho phép cắt đến độ sâu đầy đủ.
Ghi chú:
Giá trị ứng dụng tiêu chuẩn cho ae max.

Bình luận

Sản phẩm khác