Đầu mài đai nhám BSG 15 63 code: 1.30 1063501 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

61,812,000₫

Mô tả

Đầu mài đai nhám BSG 15 63 1063501

Đầu mài trục mềm BSG 15/63 10 635 01
Khối Lượng 4.15 kg
Ứng dụng Dùng cho máy: Rotar, Rotovar, Rotomax  
Cỡ dây 63 x 950 mm
Con lăn nhỏ 50x50, con lăn lớn: 150x50 mm
Tốc độ quay max 5000 v/p
Kết nối trục G35  

 

 

+

Bình luận

Sản phẩm khác