Đầu mài đai nhám BSG 3/10/40 code: 1.30 1064801 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

58,461,000₫

Mô tả

Đầu mài đai nhám BSG 3/10/40 1064801

Khối Lượng 2.22 kg
Ứng dụng Dùng cho máy: Rotostar, Rotofera, Rotar, Rotovar, Rotomax  
Cỡ dây 40x505 mm
Con lăn nhỏ: 50x40, con lăn lớn: 70x40 mm
Tốc độ quay max 5000 v/p
Kết nối trục G28  
 

 

 

+

Bình luận

Sản phẩm khác