Đầu nối hút bụi máy khoan (GDE 24) Piqi3 | Www.Thietbinhapkhau.Com | Công Ty PQ "Sẵn Sàng Cho Bạn"

328,000₫

Mô tả

Tương thích với GBH 2-20, 2-22, 2-23, 2-26

Đầu nối hút bụi máy khoan (GDE 24)

 

Thông tin:

 

 

Bình luận

Sản phẩm khác