Dây nót rót phụ gia chống rò rỉ 60ML Code: 1.30. 00 01 24 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

4,000,000₫

Mô tả

Dây nót rót phụ gia chống rò rỉ 60ML

Bình luận

Sản phẩm khác