Đế gắn lnhám, đế gắn ông cừu và mút 7 inch ( sản xuất tại Mỹ ) Dùng để gắn mút và lông cừu

870,000₫

Mô tả

Đế gắn lông cừu và mút Norton 200 mm ( sản xuất tại Mỹ ) Dùng để gắn mút và lông cừu

Bình luận

Sản phẩm khác