A100, Giấy Nhám Vòng CHLB Đức PQ ® A100, Mài Bóng Kim Loại Hạt Trizact, Quy Cách 100mm X 285 Mm ( 100x285 Mm ) Độ Hạt A100, 100 Cái / Hộp, Mã Code PQ 3.10.511.5442

44,000₫

Mô tả

Bình luận

Sản phẩm khác