Máy đánh bóng ROTOFIX F DIN Code: 1 30 10 110008071 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

90,561,000₫

Mô tả

Máy đánh bóng ROTOFIX F DIN 10 11000807

Máy mài trục mềm ROTOfix (F DIN10 400V) 5 cấp tốc độ : 750, 1400, 3000, 6300, 11000v/p, 3 pha/ 400 V 50 Hz, 3 mét cáp Kết nối trục mềm: DIN10, Công suất 0.5KW
 
Máy mài trục mềm ROTOfix (F DIN10 400V)
5 cấp tốc độ : 750, 1400, 3000, 6300, 11000v/p
3 pha/ 400 V 50 Hz
3 mét cáp 
Kết nối trục mềm: DIN10
Công suất 0.5KW
 
 

Bình luận

Sản phẩm khác