Máy Bơm Dầu - Hóa Chất HF-1000. Made in Japan. Code 1.90.400.0002

3,720,000₫

Mô tả

Bơm dầu quay tay từ thùng phuy.
Đạt được 1000ml cho một vòng quay.

Bình luận

Sản phẩm khác