Máy Bơm Dầu - Hóa Chất HR-2B. Made in Japan. Code 1.90.400.0001

1,680,000₫

Mô tả

Bơm dầu quay tay từ thùng phuy.
Đạt được 250ml cho một vòng quay.

Bình luận

Sản phẩm khác