Máy khoan bàn DP16SL 230V 550W Code: 2 40 000 00 29 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

11,532,000₫

Mô tả

Máy khoan bàn DP16SL 230V 550W

 

 

+

Bình luận

Sản phẩm khác