Mũi khoan DIN HSCO MFDV D1,0 Code: 1.30.200.002116 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

150,000₫

Mô tả

Mũi khoan DIN HSCO MFDV D1,0 Code: 1.30.200.002116 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác