Mũi khoan DIN HSCO MFDV D6,0 Code: 1.30.200.002121 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

360,000₫

Mô tả

Mũi khoan DIN HSCO MFDV D6,0 Code: 1.30.200.002121 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác