Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 1,0 Code: 1.30.200.00294 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

70,000₫

Mô tả

Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 1,0 Code: 1.30.200.00294 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác