Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 1,5 Code: 1.30.200.00295 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

71,000₫

Mô tả

Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 1,5 Code: 1.30.200.00295 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác