Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 2,0 Code: 1.30.200.00296 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

90,000₫

Mô tả

Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 2,0 Code: 1.30.200.00296 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác