Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 6,0 Code: 1.30.200.002105 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

500,000₫

Mô tả

Mũi khoan hợp kim HSCO DIN338 6,0 Code: 1.30.200.002105 | www.thietbinhapkhau.com | Công ty PQ "Sẵn sàng cho bạn"

Bình luận

Sản phẩm khác